DINA platforma

Data Import of National Addresses

Adrese

Projekat uvoza 2.5 miliona adresa iz adresnog registra u OSM. Fajlovi za poluautomatizovan import, kao i dodatne analize kvaliteta se ažuriraju dnevno, a stanje se ažurira svakih pola sata.

Ulice

Projekat analiza i uvoza ulica iz adresnog registra u OSM. Ovde možete da vidite stanje uvoza ulica, kao i neke QA analize nad ulicama (kao što je provera tagova). Analiza uvoza se ažurira jednom dnevno.

Stambene zajednice

Projekat analiza stambenih zajednica. Analiza uvoza stambenih zajednica se ažurira jednom dnevno, a možete da vidite koliko stambenih zajednica je obeleženo u OSM-u i njihov kvalitet.