Dnevni izveštaj

Dnevni izveštaj o napretku uvoza, kao i preuzimanje fajlova za import.Real-time izveštaj

Izveštaj sa manjim kašnjenjem (idealno do 30-40 minuta), pogodan da se vidi na brzinu šta fali, ali bez dnevnih fajlova za uvozQuality assurance

Razni izveštaji koji pomažu kvalitetu adresa u Srbiji